Δοσολογία

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Το College of Family Physicians of Canada, μαζί με άλλα επαρχιακά ιατρικά κολλέγια, εξέδωσε έγγραφο καθοδήγησης (το 2018) για την έγκριση της χρήσης κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς. Παρακαλείσθε να τα συμβουλευτείτε αυτά και οποιαδήποτε άλλα επίσημα έγγραφα καθοδήγησης, κατά περίπτωση, για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία και άλλα θέματα που σχετίζονται με την έγκριση της χρήσης κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς.

Η κάνναβη έχει πολλές μεταβλητές που δεν ταιριάζουν καλά με το τυπικό ιατρικό μοντέλο συνταγογράφησης(βλ. 405). Η σύνθετη φαρμακολογία των κανναβινοειδών, οι διαπροσωπικές (γενετικές) διαφορές στη δομή και τη λειτουργία του υποδοχέα κανναβινοειδών, οι διαπροσωπικές (γενετικές) διαφορές στον μεταβολισμό των κανναβινοειδών η βιολογική διαθεσιμότητα κανναβινοειδών, η προηγούμενη έκθεση και εμπειρία με την κάνναβη / τα κανναβινοειδή, η φαρμακολογική ανοχή στα κανναβινοειδή, οι αλλαγές στην κατανομή / πυκνότητα ή/και στη λειτουργία του υποδοχέα κανναβινοειδών ως συνέπεια μιας ιατρικής διαταραχής, η μεταβλητή ισχύς του φυτικού υλικού της κάνναβης και οι διάφορες ποσότητες και αναλογίες διαφορετικών δοσολογιών και οδών χορήγησης που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές ερευνητικές μελέτες συμβάλλουν στη δυσκολία για την αναφορά ακριβών δόσεων ή στην καθιέρωση ομοιόμορφων δοσολογιών για την κάνναβη (ή/και τα κανναβινοειδή)(βλ. 405,484).

Παρόλο που δεν έχουν καθοριστεί ακριβείς δόσεις, έχουν δημοσιευτεί κάποιες “ακατέργαστες” οδηγίες δοσολογίας για την χρήση της κάνναβης με κάπνισμα ή εξαέρωση/εξάχνωση (βλ. Παρακάτω). Εκτός από το κάπνισμα και την εξαέρωση/εξάχνωση, η κάνναβη είναι γνωστό ότι καταναλώνεται σε ψημένα προϊόντα όπως μπισκότα ή brownies ή με πόση ως τσάι ή σε ποτά με έγχυση. Ωστόσο, η απορρόφηση αυτών των προϊόντων από την στοματική οδό είναι αργή και ασταθής, ποικίλλει ανάλογα με την μήτρα κατάποσης (πχ. περιεκτικότητα σε λιπαρά) και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων καθυστερεί με τα αποτελέσματα να διαρκούν πολύ περισσότερο σε σύγκριση με το κάπνισμα (βλ. Ενότητα 2.2). Επιπλέον, οι δοσολογίες για προϊόντα που χορηγούνται από το στόμα είναι ακόμα λιγότερο καλά καθιερωμένες από ότι για το κάπνισμα / την εξαέρωση/εξάχνωση, ωστόσο, προέκυψαν ορισμένα προκαταρκτικά δεδομένα για τη δοσολογία με έλαια κάνναβης (βλ. 137,418,422,570,571). Άλλες μορφές παρασκευής που αναφέρονται στη βιβλιογραφία περιλαμβάνουν βούτυρα με βάση την κάνναβη, καραμέλες, βρώσιμα, έλαια, συμπυκνώματα, κρέμες, αλοιφές και βάμματα (βλ. 80,572-575), αλλά και πάλι, υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες δοσολόγησης, όπου πολλές από τις πληροφορίες είναι ανέκδοτες (μη-δημοσιευμένες).

Η δόση παραμένει ιδιαίτερα εξατομικευμένη και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την δοσολόγηση (βλ. 405). Οι ασθενείς που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία με την κάνναβη και αρχίζουν τη θεραπεία με κάνναβη για πρώτη φορά, προειδοποιούνται να ξεκινούν με τη χαμηλότερη δόση και να διακόπτουν τη θεραπεία εάν εμφανιστούν μη αναμενόμενες ή ανεπιθύμητες παρενέργειες. Η κατανάλωση κάνναβης με κάπνισμα / εξαέρωση/εξάχνωση ή από του στόματος πρέπει να προχωρήσει αργά, περιμένοντας τουλάχιστον 10-20 λεπτά μεταξύ ρουφηξιών και εισπνοών και περιμένοντας ένα ελάχιστο διάστημα 30 λεπτών, αλλά κατά προτίμηση 3 ωρών, μεταξύ των δόσεων από προϊόντα με βάση την κάνναβη που λαμβάνονται από το στόμα (πχ. μπισκότα, ψημένα προϊόντα) για να μετρήσουν τη δύναμη των αποτελεσμάτων ή για να αποφύγουν μια πιθανή υπερβολική δόση. Η επακόλουθη κλιμάκωση της δόσης θα πρέπει να γίνεται αργά, αφού αξιολογηθεί πλήρως η εμπειρία με τις υποκειμενικές επιδράσεις, την επίδραση ή την ανεκτικότητα. Εάν εμφανίζονται ανυπόφορες ανεπιθύμητες ενέργειες χωρίς σημαντικό όφελος, η δοσολογία θα πρέπει να μειώνεται ή/και να διακόπτεται. Δεν έχουν δημοσιευτεί κατευθυντήριες γραμμές για τη μείωση των συμπτωμάτων, αλλά η ύπαρξη συνδρόμου απόσυρσης (βλ. Ενότητα 2.4) υποδηλώνει ότι η μείωση πρέπει να γίνεται αργά, δηλαδή σε αρκετές ημέρες ή εβδομάδες.

Ελάχιστη θεραπευτική δόση και εύρος δόσεων
Οι κλινικές μελέτες για τα προϊόντα με βάση την κάνναβη και για την κάνναβη για θεραπευτικούς σκοπούς περιορίζονται σε μελέτες που διεξήχθησαν με αποξηραμένη κάνναβη που καπνίστηκε ή χορηγήθηκε με εξαέρωση/εξάχνωση και με συνθετικά ή φυσικά προϊόντα με βάση την κάνναβη που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας (δηλαδή dronabinol, nabilone και nabiximols). Με την πιθανή εξαίρεση των δοκιμών που διεξήχθησαν με το Epidiolex® (έλαιο εμπλουτισμένο με CBD) για την επιληψία (βλ. 576,577) και μία ανοικτή πιλοτική κλινική δοκιμή ελαίου THC με χορήγηση από του στόματος για συμπτώματα που σχετίζονται με μετατραυματική διαταραχή του στρες (PTSD)(βλ. 571), δεν υπάρχουν άλλες κλινικές μελέτες για φρέσκια κάνναβη ή για έλαια κάνναβης για θεραπευτικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η παροχή ακριβών οδηγιών δοσολογίας για τέτοια προϊόντα, παρόλο που οι υπάρχουσες πηγές πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς (βλ. Παρακάτω).

Συνταγογραφούμενα κανναβινοειδή
Οι πληροφορίες που ελήφθησαν από τη μονογραφία για το Marinol® (dronabinol, δεν είναι πλέον διαθέσιμο στον Καναδά) δείχνουν ότι μια ημερήσια από του στόματος δόση μόλις 2,5mg Δ9-THC σχετίζεται με θεραπευτικό αποτέλεσμα (πχ. θεραπεία ανορεξίας / καχεξίας σχετιζόμενης με το AIDS). Φυσικά, η δοσολογία θα ποικίλει ανάλογα με την υποκείμενη διαταραχή και τις πολλές άλλες μεταβλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα εύρη δοσολογίας για το Marinol® (dronabinol) κυμαίνονται από 2,5mg έως 40mg Δ9-THC / ημέρα (μέγιστη ανεκτή ημερήσια δόση σε ανθρώπους = 210mg Δ9-THC / ημέρα)(βλ. 227). Η μέση ημερήσια δόση dronabinol είναι 20mg και η μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 40mg(βλ. 227). Δόσεις μικρότερες από 1mg THC ανά συνεδρία δοσολογίας μπορεί να είναι αρκετές για αποφευχθεί περαιτέρω εμφάνιση και κίνδυνος ανεπιθύμητων παρενεργειών. Οι περιοχές δοσολογίας για το Cesamet® (nabilone) κυμαίνονται από 0,2mg έως 6mg / ημέρα(βλ. 492,578). Οι κλίμακες δοσολογίας για Sativex® (nabiximols) ποικίλουν από ένα ψεκασμό (2,7mg Δ9-THC και 2,5mg CBD) σε 16 ψεκασμούς (43,2mg Δ9-ΤΗΟ και 40mg C BD) ανά ημέρα(βλ. 284,431). Οι πληροφορίες από κλινικές μελέτες με Epidiolex®, ένα εκχύλισμα κάνναβης σε έλαιο που περιέχει 98% CBD, υποδεικνύουν ημερήσια δοσολογία μεταξύ 5 και 20mg/kg/ημέρα(βλ. 263,576). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία, ανατρέξτε στην οδηγία Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations – Daily Amount Fact Sheet (Dosage)[*]”.
[*] https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/information-medical-practitioners/cannabis-medical-purposes-regulations-daily-amount-fact-sheet-dosage.html

Πηγή: σελ. 46
Health Canada
Information for Health Care Professionals: Cannabis (marihuana, marijuana) and the cannabinoids
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/information-medical-practitioners/information-health-care-professionals-cannabis-cannabinoids.html